User Tools

Site Tools


mobilna_obrobka_skrawaniem

Mobilna obróbka skrawaniem

W naszym arsenale przenośne frezarki CNC do obróbki metalu na tle. Wszystkie maszyny planujemy i wystawiamy na podstawie własnej produkcji. Idziemy z ciekawymi sytuacjami-produkujemy sprzęt do projektu. Prace remontowe prowadzone są na placu klienta bez wywozu lub demontażu odzyskiwanych części. Frezujemy powierzchnie w każdych płaszczyznach. Szybki wyjazd. Ponadto świadczymy usługi wynajmu mobilnej frezarki z operatorem. Świadczymy pełen zakres pomocy w dziale napraw maszyn przemysłowych – od ślusarza-spawania po obróbkę mechaniczną maszynami przenośnymi. Dużo reklam na fakt listy prac wyjazdowych i modeli świadczonych usług na wyjeździe można odnaleźć tutaj.

http://mobilna-obrobka-skrawaniem.pl

On site machining

In our arsenal, portable CNC milling machines for background metal processing. We plan and issue all machines based on our own production. We go with interesting situations - we produce equipment for the project. Renovation works are carried out at the customer's site without the removal or disassembly of the recovered parts. We mill surfaces in all planes. Quick departure. In addition, we provide rental services of a mobile milling machine with an operator. We provide a full range of assistance in the industrial machinery repair department - from locksmith-welding to machining with portable machines. A lot of advertisements for the list of away jobs and models of services provided at the exit can be found here.

http://mobilna-obrobka-skrawaniem.pl

mobilna_obrobka_skrawaniem.txt · Last modified: 2020/12/28 08:38 (external edit)


- HOLD TO THE TRUTH -